Zašto i kako vjetar puše


.
Vjetar nastaje promjenom temperature. Topli zrak se širi i diže uvis, a zamjenjuje ga hladni zrak. Takvim kretanjem zraka nastaje vjetar.Komentari:

.